TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA NGOẠI NGỮ

CLB NÓI TIẾNG ANH - FLEX CLUB