TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA NGOẠI NGỮ

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngoại ngữ hiện có 20 cán bộ, giảng viên có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ giảng dạy tất cả các môn thuộc chuyên ngành và một số môn đại cương. Khoa Ngoại ngữ cơ cấu gồm có 1 Phó trưởng Khoa, 2 Phó trưởng Bộ môn, 1 chuyên viên và 16 giảng viên.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông