TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA NGOẠI NGỮ

Danh sách sau sẽ nhận được học bổng của Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao trong Chương trình Xuân Nồng Ấm của Trường Đại học Tây Đô

Những bạn sinh viên theo Danh sách sau sẽ nhận được học bổng của Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao trong Chương trình Xuân Nồng Ấm của Nhà Trường tổ chức Vào lúc 10h00 ngày 24/1/2024.

Trường Đại học Tây Đô tổ chức chương trình "Xuân nồng ấm" năm 2024

https://youtu.be/L1qgMc37mWE?si=KKSIPNCPF-p3yLPE

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông