TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA NGOẠI NGỮ

HỘI NGHỊ HỌC TỐT KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023-2024

 HỘI NGHỊ HỌC TỐT KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2023-2024 

 Vừa qua, tại phòng hội thảo - Trường Đại học Tây Đô. Thầy cô trong Khoa Ngoại ngữ đã long trọng tổ chức Hội nghị học tốt năm học 2023 - 2024. Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập thông qua các bài tham luận và rèn luyện góp phần nâng cao chất lượng học tập.🌼

 Thông qua hội nghị, với những câu hỏi đã được đặt ra với một mục tiêu chung là giúp nâng cao khả năng năng học tập qua những phương pháp được các bạn trình bày tham luận đã chia sẻ.

Hi vọng rằng Hội nghị là một buổi trao đổi kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập của mình

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông